Kinh Nghiệm

0

Lộ trình học Reading từ 0-8.5?

Xin chào các bạn trong các kỹ năng của IELTS có lẽ Reading là kỹ năng dễ tăng điểm nhất, tuy nhiên nhiều bạn vẫn gặp khó khăn và stuck ở những band như...

2

Phương pháp và tài liệu học Writing 7.0+

1. ĐỐI VỚI IELTS WRITING TASK 2 Writing có thể được coi là một trong những kỹ năng khó nhất của bất cứ người học tiếng anh nào, và đối với người học IELTS...

0

Kỹ thuật luyện đề IELTS Listening

Nếu muốn đạt các điểm số cao trong Listening thì sớm hay muộn ai cũng phải trải qua giai đoạn luyện đề. Thế chúng ta sẽ chọn tài liệu nào để luyện và luyện...