READING

IELTS READING – LESSONS, TIPS & EXERCISES

THÔNG TIN VỀ BÀI THI IELTS READING

 • Bài thi IELTS Reading kéo dài 60 phút (Không có thời gian thêm để chuyển đáp án vào Answer Sheet giống trong bài thi Listening)
 • Tổng số câu hỏi là 40 câu, và bài thi được chia ra làm 3 đoạn (Passage 1 (câu 1-13), Passage 2 (câu 14-27), Passage 3 (câu 28-40))
 • Bài thi IELTS Reading diễn ra ngay sau bài thi IELTS Listening trong buổi  thi 3 kỹ năng Listening, Reading và Writing

IELTS Reading – IELTS Academic: Đối với hình thức học thuật, đề thi IELTS Reading sẽ gồm 3 đoạn văn, mỗi đoạn có độ dài khoảng 1500 từ và độ khó tăng dần. Đề thi Academic thường được lấy từ sách, tập san và cả báo chí. Các chủ đề sẽ xoay quanh các khía cạnh học thuật khác nhau, phù hợp cho những bạn đang lên kế hoạch theo học Đại học, Sau đại học hoặc một lĩnh vực nguyên cứu chuyên sâu.

IELTS Reading – IELTS General: Hình thức Tổng quát yêu cầu bạn đọc các đoạn trích từ sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay công ty và các hướng dẫn. Có các tài liệu mà bạn có thể bắt gặp hàng ngày trong môi trường nói Tiếng Anh.

 

Cách tính điểm

Bài thi IELTS Reading (Academic) được chấm dựa trên thang điểm sau:

CÁC DẠNG BÀI TRONG IELTS READING VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM

 1. Dạng bài điền từ (Form completion, Sentence Comnpletion)
 2. Dạng bài True/False/Not given hoặc Yes/No/Not Given
 3. Dạng bài Matching headings
 4. Dạng bài Matching features 
 5. Matching sentence endings)
 6. Dạng câu hỏi trắc nghiệm (Multiple Choice)
 7. Dạng câu trả lời ngắn (Short-Answer Questions)

 

CÁC TIPS ĐỂ ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA IELTS READING

 1. 6 phương pháp luyện IELTS Reading cho người mới bắt đầu
 2. Cách đọc lướt và đọc quét các từ khóa trong bài thi IELTS của bạn
 3. Cách quản lý thời gian hiệu quả trong Bài thi Đọc IELTS
 4. Cách tăng tốc độ đọc và tăng điểm IELTS Reading
 5. Phương Pháp tự học IELTS Reading từ 0-9.0

 

CÁC TÀI LIỆU TỰ HỌC IELTS READING