WRITING TASK 2

IELTS WRITING TASK 2 – LESSONS, TIPS & EXERCISES

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ BÀI THI IELTS WRITING TASK 2

  • Trong IELTS Writing Task 2 bạn sẽ cần phải viết một bài essay.
  • Số lượng từ tối thiểu bạn cần viết là 250 từ (thời gian khuyên dùng là 40 phút trong tổng 60 phút của toàn bộ bài Writing).
  • Thí sinh phải dùng văn phong, vốn từ trang trọng, mang tính học thuật để trình bày quan điểm của mình theo yêu cầu của đề bài. 
  • Đề bài thường khá đa dạng, xoay quanh các chủ đề đang được quan tâm nhiều trên thế giới hiện nay như y tế, giáo dục, môi trường, dịch bệnh.

Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 2

Tương tự Task 1, bài essay của bạn sẽ được chấm dựa trên bốn tiêu chí sau:

– Task Response (25%)

– Cohesion & Coherence (25%)

– Lexical Resource (25%)

– Grammar Range and Acuuracy (25%)

Xem chi tiết tiêu chí chấm ở ĐÂY

 

CÁC DẠNG BÀI TRONG IELTS WRITING TASK 2

IELTS WRITING TASK 2 có tất cả 5 dạng  bài:

CÁC TIPS VÀ TỪ VỰNG TRONG IELTS WRITING TASK 2

CÁC BÀI MẪU WRITING TASK 2