SPEAKING

IELTS SPEAKING – LESSONS, TIPS & EXERCISES

THÔNG TIN VỀ BÀI THI IELTS SPEAKING

 1. Bài Speaking test được thực hiện trực tiếp (Face-To- Face) với giám khảo trong phòng thi hoặc thông qua hình thức
  Video Call
  2. Chỉ có một bài test chung cho cả hình thức Academic và General
  3. Bài nói sẽ được ghi âm (vì vậy các bạn có thể phúc khảo điểm nếu muốn)
  4. Bài test kéo dài từ 11 đến 14 phút
  5. Bài test sẽ diễn ra theo thứ tự
  – Kiểm tra ID
  – Part 1 (4-5 phút) (Bạn sẽ được hỏi những câu hỏi chung về bản thân và vài chủ đề tương tự như là nhà bạn, gia đình, công việc, học tập và sở thích).
  – Part 2 (3-4 phút) (Bạn sẽ được trao một mẫu giấy yêu cầu bạn nói về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị trước khi nói tối đa hai phút. Sau đó giám khảo sẽ hỏi bạn một hoặc hai câu về chủ đề này để kết thúc phần thi)
  – Part 3 (4-5 phút) (Bạn sẽ được hỏi thêm về chủ đề trong Phần 2. Các câu hỏi này tạo cơ hội cho bạn thảo luận thêm về các vấn đề và ý niệm trừu tượng)

Tiêu chí chấm điểm

Bài thi IELTS Speaking sẽ được chấm dựa trên bốn tiêu chí:

 • Fluence (25%)
 • Pronunciation (25%)
 • Lexical Resource (25%)
 • Grammar Range and Accuracy (25%)

Xem cụ thể tiêu chí chấm điểm ở Đây.

 

CÁC DẠNG CÂU HỎI HAY XUẤT HIỆN TRONG IELTS SPEAKING

 • Các dạng câu hỏi hay xuất hiện trong Part 1
 1. Do you work or are you a student?
 2. Where is your hometown?
 3. Do you like A? Do you prefer A to B?
 4. What do you like most about A?
 5. What do you dislike the most about A?
 6. How often do you do A?
 7. Is A popular in your country?
 8. What is the most popular A in your country?
 9. Do you think A is important?
 10. When was the first/last time you did A?
 11. Have you ever done A?
 12. How has A changed in recent years?
 13. Did you like (to do) A when you were a child?

 

 • Các dạng câu hỏi hay xuất hiện trong Part 2:
 1. Describe a place
 2. Describe a person 
 3. Describe an event 
 4. Describe an object
 5. Describe others (an advertisement, a skill, a habit, a job…….)

Từ A – Z cách làm IELTS Speaking Part 2 đạt điểm cao

Chủ đề Describe a family member – IELTS Speaking Part 2

Chủ đề Talk about your best friend – IELTS Speaking Part 2

Chủ đề Describe a person you admire – IELTS Speaking Part 2

Chủ đề Talk about your dream/future job – IELTS Speaking Part 2

Chủ đề Describe a picture – IELTS Speaking Part 2

 

Các dạng câu hỏi hay xuất hiện trong Part 3

 1. Dạng so sánh (Compare and Contrast)
 2. Dạng nêu ý kiến (Opinion)
 3. Dạng nêu lý do (Why)
 4. Dạng đưa ra đề xuất/giải pháp (Suggestions/Solutions)
 5. Dạng câu hỏi xác định sự vật/hiện tượng/nơi chốn/thời gian

Bật mí 3 cách nói Speaking Part 3 giúp bạn ăn trọn điểm

Các chủ đề IELTS Speaking Part 3 phổ biến nhất (Phần 1)

Các chủ đề IELTS Speaking Part 3 phổ biến nhất (Phần 2)

 

CÁC TIPS VÀ TỪ VỰNG ĐỂ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SPEAKING

 

BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHO KỸ NĂNG SPEAKING

CÁC TÀI LIỆU VÀ BÀI MẪU THAM KHẢO KHÁC CHO KỸ NĂNG SPEAKING