LISTENING

IELTS LISTENING – LESSONS, TIPS & EXERCISES

THÔNG TIN VỀ BÀI THI IELTS LISTENING

 • Bài thi IELTS Listening kéo dài 30 phút ( nếu tri trên giấy các bạn sẽ có thêm 10 phút cuối giờ để transfer đáp án vào Answer Sheet )
 • Tổng số câu hỏi là 40 câu, và bài thi được chia ra làm 4 phần (Section 1,2,3,4 – mỗi phần gồm 10 câu hỏi)
 • Bài thi IELTS Listening là kỹ năng thi đầu tiên trong buổi  thi 3 kỹ năng Listening, Reading và Writing

Chi tiết phần nghe: 

Bài nghe 1   Một cuộc hội thoại giữa hai người về chủ đề xã hội hàng ngày.  

Bài nghe 2   Một bài độc thoại về chủ đề xã hội hàng ngày, ví dụ như một bài phát biểu về các nhà máy ở địa phương.  

Bài nghe 3   Một cuộc hội thoại giữa tối đa bốn người về chủ đề giáo dục hoặc đào tạo, ví dụ: một giảng viên đại học và một sinh viên thảo luận về một bài tập.  

Bài nghe 4   Một bài độc thoại về một môn học, ví dụ như một bài giảng đại học. 

Cách tính điểm

Bài thi IELTS LISTENING (Academic/General) được chấm dựa trên thang điểm sau:

 

CÁC DẠNG BÀI TRONG IELTS LISTENING VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM

 1. Dạng điền vào chỗ trồng (Note/Sentence Completion)
 2. Dạng bản đồ (Maps)
 3. Dạng câu hỏi trắc nghiệm (Multiple Choice) 
 4. Dạng nối thông tin (Matching)
 5. Dạng câu hỏi trả lời ngắn (Short-answer questions)

 

CÁC TIPS ĐỂ ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA IELTS LISTENING

 1. 10 bí quyết giúp bạn chinh phục giám khảo trong phần thi IELTS Listening
 2. Cách để tránh những lỗi thường gặp
 3. Xây dựng vốn từ vựng cho bài thi Nghe IELTS
 4. Luyện nghe IELTS online free cực hiệu quả với 14+ website chất lượng
 5. 8 kinh nghiệm luyện thi nghe IELTS cực hiệu quả
 6. Phương pháp tự học listening từ 0-9.0

CÁC TÀI LIỆU TỰ HỌC IELTS LISTENING