LỊCH KHAI GIẢNG TUYỂN SINH LIÊN TỤC CÁC KHÓA HỌC 2020

THÔNG TIN CÁC LỚP IELTS 3.0-5.5+ (15/9/2020)

LINK TEST ĐẦU VÀO: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__SOjFItUN0hMSjBOQkpCTEFTWElIOEQ0OEVDN1RHQi4u NGÀY BẮT ĐẦU DỰ KIẾN: 15/9/2020  SĨ SỐ HỌC: 4-6 bạn/lớp  LỊCH HỌC: Tối thứ 3,5,7 (19h30-21h00) THỜI LƯỢNG: 3 tháng HỌC PHÍ: 1.5 triệu/1 tháng ĐĂNG KÝ HỌC: Các...

THÔNG TIN LỚP PRE-IELTS 0-3.5+ (14/9/2020)

NGÀY BẮT ĐẦU: 14/9/2020 SĨ SỐ HỌC: 4-6 bạn/lớp  LỊCH HỌC: Lớp Pre-IELTS: Tối thứ 2,4,6 (19h30-21h00) THỜI LƯỢNG: 2 tháng –  Sau khi học xong khóa này các bạn sẽ tiếp tục học lên...