admin

TUYỂN SINH CÁC LỚP ONLINE 1 KÈM 1

Xin chào các bạn vì có rất nhiều bạn hỏi về các lớp online tuy nhiên trước đây mình chỉ dạy off. Nhưng hiện tại mình đang giảm số lương lớp off để dành...

THÔNG TIN LỚP PRE-IELTS 0-3.0+ (11/11/2020)

NGÀY BẮT ĐẦU: 11/11/2020 SĨ SỐ HỌC: 3-5 bạn/lớp  LỊCH HỌC: Lớp Pre-IELTS: Chiều thứ 2,6 (17h30-19h30) THỜI LƯỢNG: 2 tháng –  Sau khi học xong khóa này các bạn sẽ tiếp tục học lên...

THÔNG TIN CÁC LỚP IELTS 3.0-5.5+ (15/9/2020)

LINK TEST ĐẦU VÀO: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__SOjFItUN0hMSjBOQkpCTEFTWElIOEQ0OEVDN1RHQi4u NGÀY BẮT ĐẦU DỰ KIẾN: 15/9/2020  SĨ SỐ HỌC: 4-6 bạn/lớp  LỊCH HỌC: Tối thứ 3,5,7 (19h30-21h00) THỜI LƯỢNG: 3 tháng HỌC PHÍ: 1.5 triệu/1 tháng ĐĂNG KÝ HỌC: Các...

Essay 1

More and more people are migrating to cities in search of a better life, but city life can be extremely difficult. Explain some of the difficulties of living in a city. How can governments...

LỘ TRÌNH HỌC

LỘ TRÌNH HỌC LIÊN TỤC TỪ 0-6.5 CHO CÁC HỌC VIÊN: Nhiều bạn chưa tìm hiểu về IELTS sẽ thắc mắc không biết mình sẽ dạy trong bao lâu một khóa, và trình độ...

TUYỂN SINH LỚP IELTS 3.5-5.0 3/3/2020

NGÀY BẮT ĐẦU: 3/2/2020 LỊCH HỌC:  tối thứ 2,4,6 (19h30-21h00) ĐĂNG KÝ HỌC: Các bạn nhắn tin trực tiếp cho Page hoặc gọi trực tiếp cho ad 097 578 21 29 (ad Hùng Nguyễn)...

THÔNG TIN LỚP PRE-IELTS 0-3.0+ (9/11/2020)

NGÀY BẮT ĐẦU: 9/11/2020 SĨ SỐ HỌC: 3-5 bạn/lớp  LỊCH HỌC: Lớp Pre-IELTS 2: Chiều thứ 4,7 (17h30-19h30) THỜI LƯỢNG: 2 tháng –  Sau khi học xong khóa này các bạn sẽ tiếp tục học...

Phân biệt “chance” và “opportunity”

Đây có lẽ là hai từ mọi người rất hay sử dụng nhưng chắc chắn là đa số thường không phân biệt được sự khác nhau giữa chúng.   💚Chúng ta xét opportunity (usually...