Chưa được phân loại

0

TEST ĐẦU VÀO SPEAKING + WRITING

Task 1   TASK 2 In some countries, more young adults continue to live with their parents even after they have completed education and found jobs. Do the advantages outweigh the disadvantages?   SPEAKING...

0

Khóa IELTS WRITING

– Đầu vào: 4.5-5.5 – Đầu ra: 6.5-7.5 – Học phí: 1,000,000/tháng (giảm 10% khi đóng cả khóa còn 2,700,000) – Số buổi: 24 (3 tháng) – Ngày bắt đầu dự kiến: 19/9 -...

0

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC IELTS INTERMEDIATE IELTS WRITING TASK 1 The introduction The overview Biểu đồ tròn The body  Các key points Ngôn ngữ của sự thay đổi Các giới từ Time...

1

Nên thi IELTS ở BC hay IDP

British Council Đăng ký online và thanh toán nhanh chóng (nếu các bạn có thẻ visa thì thanh toán trong 30s, các bạn có thể chọn giờ và địa điểm thi speaking trên web...