Từ vựng IELTS Writing Task 2 – Topic 11 – Food

– nutrient = nutriment = nutrition = nourishment (n) chất dinh dưỡng
– nutritious (adj) giàu dinh dưỡng
– healthy = healthful = wholesome (adj) tốt cho sức khỏe
– nutritionally balanced diet (n) chế độ ăn cần bằng về dinh dưỡng
– nutritional value (n) giá trị dinh dưỡng
– healthy eating habit/practice (c) thói quen ăn uống lành mạnh
– foodborne illness/disease (c) bệnh do thức ăn gây ra
– animal fat (c) chất béo động vật
– animal oil (c) dầu động vật
– plant oil = vegetable oil (c) dầu thực vật
– food crisis (c) cuộc khủng thực phẩm
– ingest = take in (v) ăn vào bụng
– ingestion = intake (u) sự ăn vào bụng
– digest (t) tiêu hóa
– digestion (u) sự tiêu hóa
– plant-based food (c) thức ăn có nguồn gốc từ thực vật
– animal-based food = animal source food (c) thức ăn có nguồn gốc từ động vật
– plant-based diet = vegetarian diet = animal-free diet (c) chế độ ăn chay
– speciality = specialty (c) đặc sản
– delicacy (c) cao lương mỹ vị
– animal slaughter (u) sự giết mổ động vật
– consumption (u) sự tiêu thụ, lượng tiêu thụ (thực phẩm, nhiên liệu…)
– malnutrition (u) tình trạng suy dinh dưỡng
– dietary supplements (plr) dinh dưỡng bổ sung
– functional foods (plr) thực phẩm chức năng
– overeat (t) ăn quá nhiều
– energy density (u) mật độ năng lượng
– fat-rich = high-fat (adj) giàu chất béo
– calorie-rich = high-calorie (adj) giàu calorie
– energy-rich = high-energy (adj) giàu năng lượng
– cuisine (c) cách nấu nướng
– agricultural product = agricultural produce (n) nông sản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *