Vocabulary

0

Phân biệt “chance” và “opportunity”

Đây có lẽ là hai từ mọi người rất hay sử dụng nhưng chắc chắn là đa số thường không phân biệt được sự khác nhau giữa chúng.   💚Chúng ta xét opportunity (usually...

0

Nghĩa của cụm “as to”

Có lẽ rất nhiều bạn đã bắt gặp cụm “as to” rồi nhưng không biết nó nghĩa là gì nên cũng bỏ qua. “as to” (dùng trong văn viết formal) chính là “about/concerning” ....

0

Cách dùng từ “tendency”

Hôm nay chúng ta sẽ học cách dùng của một từ rất hay xuất hiện trong cả Writing & Speaking đó là từ “tendency/ˈten.dən.si/ ” (đồng nghĩa là trend)   Nghĩa của nó là...