Phương pháp và tài liệu học Writing Task 1

Cũng giống như IELTS Writing Task 2 thì Task 1 cũng yêu cầu các bạn nắm Grammar, Vocab. Tuy nhiên IDEA thì thường dễ hơn vì chúng ta chỉ cần chọn ra các thông tin có sẵn trong biểu đồ hoặc bảng số liệu. Các bạn hãy làm các bước dưới đây để học Writing Task 1 một cách dễ dàng.

– NHÓM CÁC DẠNG LẠI VỚI NHAU

 Task 1 được chia làm các dạng: Line graphs, Bar charts, Pie charts, Table of figures, Mix, Maps và Processes. Nhìn chung trong bốn dạng đầu mình thường chỉ chia làm 2 dạng đó là có thay đổi theo tgian và không. Vì vậy mình sẽ viết 4 dạng này giống nhau nếu chúng thuộc 1 trong hai dạng trên mà không phải chia ra làm quá nhiều dạng. 

– LUYỆN VIẾT BA PHẦN CỦA BÀI TASK 1

Một bài Task 1 cũng được chia ra làm các phần Introduction, Overview và Body. Các bạn nên học cách để viết từng phần, cách để chọn thông tin cũng như cách để viết làm sao cho hay hơn. 

Lưu ý là đừng bao giờ quên viết overview  nếu nghĩ là không viết nó mình cũng dư sức viết được 150 từ. Trong band descriptors nói rõ ràng là muốn đạt từ 6.0 trở nên bắt buộc phải có một overview rõ ràng và tóm tắt được  thông tin chính của biểu đồ.

Đối với biểu đồ tròn thì các bạn nên học những vocab để nói về phần trăm ví dụ như: proportion, percentage, account for, make up, represent, comprise…..

– CÁCH XỬ LÝ DẠNG MAPS

Đối với maps thực sự là khá dễ. Nhiều bạn thấy nó khó là bởi vì không biết vết ntn. Tuy nhiên maps chỉ là những biểu đồ thể hiện sự thay đổi của một khu vực từ năm này qua năm khác. Overview thì các bạn hãy nói khái quát về sự thay đổi này, Body 1 thì nói về map thứ nhất. Body 2 thì miêu tả về sự thay đổi của các khu vực từ map 1 trở thành map 2.

– CÁCH XỬ LÝ DẠNG QUY TRÌNH

Dạng quy trình thì ngoại trừ 1, 2 trường hợp khó (một năm chỉ có khoảng 1 lần, ví dụ như miêu tả sự thay đổi của công cụ cầm nắm qua các thời kỳ, sự tiến hóa của móng guốc ở ngựa, hay sự hoạt động của khinh khí cầu,..). Thì nhìn chung mình thấy các dạng process không quá khó. Nó cũng chỉ miêu tả một quy trình theo thứ tự trước sau. Các bạn chỉ cần đọc qua những dạng quy trình của các năm trước, nằm được các từ vựng ngta hay dùng cho sản xuất thì việc xử lý đa số là khá dễ. 

Phần quy trình cũng khai thác rất nhiều về các tác động nhiệt (thermal), vật ký (physical) và hóa học (chemical), liên quan chủ yếu đến các loại chất rắn (solid), lỏng (liquid) và khí (gas). Nếu nắm được các yếu tố này các bạn sẽ thấy từ vựng cũng xoay quanh chúng.

Tham khảo sách Task 1 mình đã giải quyết hết tất cả những điều nêu trên: Task 1

Một số sách miễn phí mà mình thấy hữu ích cho việc học IELTS:

Sách: The complete guide to IELTS Writing Task 1

Sách: Marvellous techniques to IELTS Writing

Sách: The key to IELTS Writing Success

Sách Pratical strategies for IELTS Writing Task 1

Sách Pratical strategies for IELTS Writing Task 2

Để giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc học từ vựng và phát triển ý tưởng thì cũng như học các template mẫu thì mình đã soạn hết vào trong sách IELTS Writing Task 1 và Task 2, các bạn có thể tham khảo ở đây: ielts-hungnguyen.com.

Ngoài ra thay vì các bạn phải nhờ người khác chấm bài trả phí thì mình có những khóa học online Writing rất rẻ, trong đó các bạn đều được chữa bài Writing miễn phí: ielts-hungnguyen.com

2 Responses

  1. Anonymous says:

    Bài viết chi tiết quá ạ

  2. Anonymous says:

    Thank ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published.