Giới thiệu về Ebook Vocabulary for Cambridge IELTS 13 -14 -15

 

DEMO

Số trang: 180

Định dạng: PDF FILE

Nội dung Ebook

- Số bài đọc: 36 (Mỗi quyển Cambridge IELTS 13, 14 và 15 có 12 bài đọc). Đây là ba quyển Cam mới nhất của Cambridge cho đến thời điểm này.

- Nội dung: Highlight và giải thích từ vựng chi tiết từ vựng cho mỗi bài Reading. Các từ vựng sẽ được giải thích gồm: phiên âm, định nghĩa tiếng việt, định nghĩa tiếng anh, từ đồng nghĩa

- Sách giúp rút ngắn 90% thời gian các bạn phải sử dụng để tra từ điển.

Đối tượng phù hợp

Ebook phù hợp với tất cả các bạn đang ôn luyện Reading ở bất cứ trình độ nào bởi vì bất cứ ai cũng cần luyện đề và phương pháp làm bài cũng như cũng cố từ trước khi đi thi. Phù hợp cho các bạn muốn ôn luyện để đạt Target từ 5.5->8,5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *