Giới thiệu về sách Vocabulary for Cambridge IELTS 13 -14 -15

- Số trang 180

- Số bài đọc: 36 (Mỗi quyển Cam 12 bài)

- Nội dung: giải thích từ vựng chi tiết cho mỗi bài Reading. Các từ vựng sẽ được giải thích gồm: phiên âm, định nghĩa tiếng việt, định nghĩa tiếng anh, từ đồng nghĩa

- Sách giúp rút ngắn 90% thời gian các bạn phải sử dụng để tra từ điển khi học bộ Cam

DEMO

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.