Thông tin sách

Giới thiệu về Ebook Vocabulary for Cambridge IELTS 13 -14 -15

  DEMO Số trang: 180 Định dạng: PDF FILE Nội dung Ebook – Số bài đọc: 36 (Mỗi quyển Cambridge IELTS 13, 14 và 15 có 12 bài đọc). Đây là ba quyển Cam mới nhất của Cambridge cho đến thời điểm này. – Nội dung: Highlight và giải thích...

Giới thiệu Ebook IELTS Writing Task 1 – Academic Module

DEMO Số trang: 196 Định dạng: PDF File Nội dung Ebook: Trong sách tất cả các thành phần của một bài Task One được chia nhỏ ra và giải thích cách viết một cách cặn kẽ, từ câu mở bài đến phần tổng quan, phần thân bài. Sau mỗi phần...