Giới thiệu sách IELTS Writing Task 1 – Academic Module

Trong sách tất cả các thành phần của một bài Task One được chia nhỏ ra và giải thích cách viết một cách cặn kẽ, từ câu mở bài đến phần tổng quan, phần thân bài. Sau mỗi phần hướng dẫn lý thuyết đều có những ví dụ áp dụng trước khi cho bài tập với đáp án chi tiết.

Quyển sách bao gồm 6 units, bao phủ tất cả các dạng bài của Task One gồm: line graphs, bar charts, pie charts, tables of figures, combined charts, maps, processes.

Quyển eBook này phù hợp với ai?

Tất cả các bạn đang bắt đầu học IELTS Writing và cần một tài liệu trình bày dễ hiểu để có thể dễ dàng tự học.

Các bạn đã tham tham gia kỳ thi IELTS nhưng chưa đạt được điểm số cao như mong muốn (6.5, 7, 7.5)

 Số lượng bài tập, bài mẫu phong phú và đa dạng

Có tổng cộng gần 40 ví dụ, bài tập và bài mẫu (tất cả bài tập đều có đáp án, được giải thích tỉ mỉ) được rải đều ở tất cả các phần.

ĐỌC DEMO 

Leave a Reply

Your email address will not be published.