Giới thiệu về Ebook IELTS Writing Task 2 – Academic Module

DEMO

Số trang: 228

Định dạng: PDF File

Nội dung Ebook

  • Nội dung của sách hướng dẫn các bạn xử lý các dạng bài xuất hiện trong bài thi Writing Task 2 - Academic Module. Với mỗi dạng bài các bạn sẽ được hướng dẫn cách lập luận và trình bày từng phần bám sát theo yêu cầu của bài luận IELTS.
  • Mỗi dạng đều có những bài mẫu có hướng dẫn bằng tiếng việt cũng như phần giải thích những từ vựng quan trọng.
  • Từ vựng theo chủ đề và những từ vựng phổ biến nâng cao hay dùng trong bài writing. Nắm được hết những từ vựng này chắc chắn sẽ boost band điểm từ vựng của các bạn lên 8.0+

Đối tượng phù hợp

Quyển sách này sẽ phù hợp với các bạn muốn học cách trình bày một bài essay hoàn chỉnh như thế nào. Thường sẽ phù hợp hơn với các bạn đã vững nền tảng tiếng anh và cần học các dạng bài và bổ sung từ vựng trước kỳ thi một thời gian ngắn. Đối với các bạn không gấp trong việc luyện thi IELTS chỉ muốn cải thiện khả năng Writing trước thì hãy tham khảo sách “Luyện viết câu theo chủ điểm ngữ pháp”. Sau khi nền tảng viết câu đã vững học sách này sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

Cách học

  • Đọc những phần lý thuyết chung của từng dạng. Và các bài mẫu có giải thích chi tiết
  • Sau khi đã nắm được cách viết của từng dạng các bạn hãy chuyển sang học từ vựng ở phần cuối sách. Từ vựng được chia làm 20 topic gần như bao trùm hết các chủ đề IELTS thường ra.
  • Luyện viết: Hãy cố gắng áp dụng nhiều nhất có thể những từ vựng theo topic này để gây ấn tượng cho giám khảo và tăng điểm số của các bạn.
  • Ở cuối sách là những từ vựng thường xuyên xuất hiện trong bài viết luận Task 2, hãy áp dụng chúng để nâng cấp câu văn của bạn. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *