Giới thiệu về sách Luyện viết câu theo chủ điểm ngữ pháp

                                         

DEMO

Số trang: 127

Định dạng: PDF FILE

Nội dung:

  • Sách được thiết kế để bổ sung về việc luyện tập viết câu cho các bạn muốn học viết nhưng chưa bao giờ sử dụng grammar và vocab để viết câu một cách thực sự.
  • Sách được chia làm 11 phần ngữ pháp quan trọng nhất cho viết câu, đảm bảo sau khi luyện xong các bạn có thể chuyển qua học Writing IELTS.
  • Trước mỗi phần bài tập đều có lý thuyết hướng dẫn.
  • Dịch câu từ tiếng việt sang tiếng anh theo từng chủ điểm ngữ pháp, sử dụng từ vựng cho trước.

Cách học: đọc lý thuyết => viết => đối chiếu với đáp án 

Đối tượng phù hợp:

Phù hợp với các bạn đang muốn ôn lại cách viết câu trước khi học Writing IELTS

PASSWORD: 16401

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *