Bộ đề Forecast quý 2/2021

300,000 VND             ĐẶT MUA

Đáp án bộ đề Forecast speaking quý 2/2021 (Tháng 5,6,7,8) với câu trả lời mẫu cho cả ba phần Part 1, Part 2, Part 3.

Như các bạn đã biết trong quý 2 thì sẽ giữ lại 50% đề của quý 1 ở cả 3 Part 1,2,3. Phần giữ lại mình public free ở đầu mỗi quý còn các bạn muốn có đáp án hoàn chỉnh cho cả các phần mới thì có thể đặt mua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *