Giới thiệu về Ebook IELTS SPEAKING – Academic Module

DEMO

Giới thiệu về Ebook IELTS Speaking (Full 3 Parts) 2022

Từ kinh nghiệm phải đọc rất nhiều nguồn tài liệu khác nhau mới hình thành được phương pháp trả lời cho các câu hỏi Speaking cũng như xây dưng được vốn từ đủ để xử lý được bất kỳ câu hỏi Speaking nào. Nay mình có thể giúp các bạn rút ngắn quá trình tìm tòi tài liệu có thể kéo dài hàng năm trời bằng việc biên soạn một tài liệu duy nhất có thể giúp các bạn chinh phục band 8+ tiêu chí Lexical Resource cho mọi đề thi IELTS Speaking.

Số trang: 240
Định dạng: PDF File
Ngôn ngữ: English
Link đọc demo và đặt mua: ielts-hungnguyen.com

Nội dung Ebook

Nội dung của sách cung cấp cho các bạn cách trả lời cả 3 phần của bài thi IELTS Speaking. Ở mỗi phần ngoài hướng dẫn cách trả lời. Sách cung cấp các cấu trúc trả lời hay cho từng dạng cụ thể của cả 3 Parts của Speaking. Bên cạnh đó ở mỗi phần đều có liệt kê ra các topics xuất hiện nhiều nhất trong bài thi IELTS Speaking (update theo các đề thi Speaking gần đây). Ở mỗi topic đều có list các từ vựng hay xuất hiện (các từ vựng đều được liệt kê từ loại, phát âm và định nghĩa), sau đó là các phrasal verbs cũng như các idioms để áp dụng khi gặp câu hỏi của topic đó (tất cả phrasal verbs và idioms đều có định nghĩa và ví dụ minh họa).

Đối tượng phù hợp

Quyển sách này phù hợp cho tất cả các bạn muốn đạt target từ 5-8. Các bạn hướng đến band điểm thấp có thể nên tập trung vào những kiến thức và từ vựng cơ bản. Các bạn hướng đến band điểm cao hơn cần khai thác nhiều vào các từ, cụm từ và idioms trong sách. Bản thân minh riêng phần vocab cũng chỉ học trong sách này và trong những lần gần nhất đi thi mình chưa bào giờ được dưới band 8 cho tiêu chí vocab nên các bạn yên tâm học theo một tài liệu duy nhất này là có thể đạt target.

Cách học

Đầu tiên các bạn cần đọc qua sách để hình dung về bài thi IELTS Speaking. Sau đó tập theo từng Part theo thứ tự từ Part 1 đến Part 3. Trong quá trình đọc sách các bạn cần học cách trả lời cơ bản và học các từ vựng hay xuất hiện được liệt kê trong sách.
Sau khi nắm được kiến thức cơ bản hãy đọc kỹ lại và học thêm các từ vựng nâng cao ở từng topic (nếu target chỉ là 6.5 đổ xuống thì không cần bước này)
Luyện tập nói. Sau khi đã tích lũy được vocab ở từng phần và topic, hãy tập nói luôn để nhớ được từ vựng lâu hơn và tăng phản xạ khi đi thi.
Thành quả sau khi luyện tập theo quyển sách này đó là các bạn sẽ xử lý được gần như bất kỳ câu hỏi nào trong phần speaking và có một vốn từ vựng cực đa dạng luôn ở band 8+.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *