Tỷ lệ xuất hiện của các dạng bài trong IELTS Writing Task One

Đây là bảng bắt buộc tất cả mọi người phải nhớ được trước khi tiến hành ôn luyện hay đi thi IELTS trong năm “2019”. Không nắm được tỷ lệ ra các dạng của IELTS Writing Task One này là nắm chắc 50% ăn hành với Writing rồi ^^.
Nắm chắc bảng này, phân bổ nguồn lực đúng nơi thì tỷ lệ đạt target sẽ cao hơn nhiều lần lắm!!
Đừng coi thường nó, tui đã phải vất vả để thống kê và cũng luôn nắm nó trong lòng bàn tay đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *