Mô tả khóa học IELTS Speaking Online

700,000 VND     Buy Now

Mục tiêu khóa học:

  • Tăng từ 1-2 band điểm Speaking sau khi hoàn thành xong khóa học.
  • Nắm được cách trả lời toàn bộ các dạng câu hỏi IELTS Speaking.
  • Bổ sung vốn từ vựng theo topics đủ để đạt band 7-8.
  • Cung cấp các tips để đạt các band điểm cao.

Hình thức học

  • Các bạn học qua 30 videos hướng dẫn được quay sẵn.
  • Làm các bài tập để củng cố từ vựng cho các dạng bài và topics.

Thời gian

  • Nếu chăm chỉ các bạn chỉ mất khoảng một tuần đến nửa tháng học qua các video là có thể nắm được toàn bộ kiến thức của khóa học.

Các yêu cầu khóa học

  • Không yêu cầu đầu vào, bất kể các bạn đang hướng đến band 6,7 hay 8 đều có thể tham khảo để xây dựng một nền tảng kiến thức và cách tiếp cận phù hợp nhất trước khi đi thi.

Nội dung khóa học

 

Vở học viên

Video học thử

Điểm và feedback của học viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *