Khóa Combo IELTS ONLINE

2,400,000   Buy Now

Mục tiêu khóa học:

  • Tăng từ 1-2 band điểm Overall sau khi hoàn thành xong khóa học.
  • Nắm được cách trả lời toàn bộ các dạng câu hỏi IELTS Writing, Speaking, Reading, Listening.
  • Bổ sung vốn từ vựng theo topics đủ để đạt band 7,8,9.
  • Cung cấp các tips để đạt các band điểm cao.

Hình thức học

  • Các bạn học qua các videos hướng dẫn được quay sẵn.
  • Làm các bài tập để củng cố từ vựng cho các dạng bài và topics.

Thời gian

  • Nếu chăm chỉ các bạn chỉ mất khoảng 2-3 tháng học qua các video là có thể nắm được toàn bộ kiến thức của bài thi IELTS ở tất cả các kỹ năng.

Các yêu cầu khóa học

  • Không yêu cầu đầu vào, bất kể các bạn đang hướng đến band 6,7 hay 8 đều có thể tham khảo để xây dựng một nền tảng kiến thức và cách tiếp cận phù hợp nhất trước khi đi thi.

Nội dung khóa học

Video học thử

Vở học viên

Điểm và Feedback của học viên

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *