IELTS Writing Task One #8

Bar chart

The chart below shows the amount spent on six consumer goods in four European countries.

  • THE INTRODUCTION

Biểu đồ này cơ bản chỉ được tạo ra để so sánh lượng tiền được sử dụng vào những sản phẩm tiêu dùng của bốn quốc gia:

The bar chart compares consumer spending on six different items in Germany, Italy, France and Britain.

 

  • THE OVERVIEW

Dưới đây là các thông tin chính các bạn có thể sử dụng:

So sánh các cụm cột (photographic film, CDs, Toys, perfumes, tennis racquets, personal stereos) với nhau ta được:

– Cụm photographic film tổng cộng lại thì cao hơn các cụm khác.

So sánh các cột riêng lẻ (Germany, Italy, France, Britain) với nhau ta được:

– Cột Britain luôn cao hơn các cột khác ở tất cả các cụm.

– Tổng cộng các cột Germany thì thấp hơn của các cột khác (tuy nhiên ví dụ này được dùng trong phần Body paragraph 2)

Đây là một ví dụ có chứa rất nhiều thông tin, tuy nhiên lại rất ít thông tin nối bật, các dự liệu gần như tương tương nhau, vì vậy sẽ gây khó khăn cho việc chọn lọc thông tin.

On the whole, spending on all six foods in Britain was significantly greater than in the other three countries. In addition, of the six commodities, consumers collectively spent the most money on photogarphic film.

Nhìn chung mức tiêu dùng vào cả sáu loại hàng hóa ở Anh cao hơn đáng kể so với ở ba quốc gia khác. Thêm vào đó, trong số sáu mặt hàng người tiêu dùng tổng cộng chi nhiều tiền nhất vào phim chụp ảnh.

 

Việc thay đổi cấu trúc ngữ pháp là điều cần thiết khi cả hai câu đều nói về việc sử dụng tiền tuy nhiên đã được diễn tả theo hai cách khác nhau. Thay vì áp dụng một công thức nào đó thì cách dễ hơn là chúng ta chỉ cần đổi chủ từ thì mặc định toàn bộ cấu trúc câu của chúng ta sẽ phải thay đổi cho phù hợp.

 

  • THE BODY

 

Như đã hướng dẫn ở các ví dụ trước chúng ta phải gom các cụm cột lại với nhau.

Tuy nhiên trong trường hợp này nếu chúng ta không xét các cụm cột thể hiện cho các loại mặt hàng (personal stereos, tennis racquets….) mà chúng ta chuyển qua xét các quốc gia thì sẽ dễ dàng hơn, bởi vì chỉ có bốn quốc gia nên việc gom vào hai Body paragrahps là việc dễ dàng hơn so với sáu loại mặt hàng.

Chúng ta cần phải lưu ý là bất cứ một dạng biểu đồ cột nào dù là biểu đồ cột đứng, cột ngang hay cột chồng thì chúng cũng không khác gì nhau.

 

BODY PARAGRAPH 1
Regarding Britan and France, photographic film and toys were the most favoured  in Britain, at 175,000 and 165,000 pounds respectively, leaving all the other commodities above 150,000 pounds. In the second country, the figure for spending on photographic film were also the highest at 165,000 pounds, although the indexes for three items: personal stereos, tennis racquets and perfumes all remained below 150,000 pounds.

Xét Anh và Pháp, phim chụp ảnh và đồ chơi là những mặt hàng được ưa chuộng nhất ở Anh tương ứng ở mức 175,000 và 165,000 bảng, còn lại các hàng hóa khác đều trên 150,000 bảng. Ở quốc gia thứ hai, mức tiêu dùng vào phim chụp ảnh cũng lớn nhất là 165,000 pounds, mặc dù vậy các chỉ số cho ba sản mặt hàng: stereo cá nhân, vợt tennis và nước hoa tất cả đều dưới 150,000 pounds.

 

 

BODY PARAGRAPH 2
Considering this to the other two countries, Italy was the only country where the amount spent for toys was the greatest at 158,000 pounds, while Germans collectively paid out the least amount of money, with all the figures for these consumer products being below 150,000 pounds.

So sánh với hai quốc gia còn lại, Ý là đất nước duy nhất mà lượng tiền tiêu dùng cho đồ chơi cao nhất ở mức 158,000 bảng, trong khi đó người Đức chi trả tổng cộng ít tiền nhất, với số tiền cho những sản phẩm tiêu dùng này tất cả đều dưới 150,000 bảng.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *