IELTS Writing Task One 7#

The chart below shows the total number of Olympic medals won by twelve different countries.

 

  • THE INTRODUCTION

Biểu đồ này cơ bản chỉ được tạo ra để so sánh số lượng huy chương đạt được ở Olympic của mười hai quốc gia:

The bar chart makes a comparison of the overall number of medals that twelve nations won at the Olympic games.

 

  • THE OVERVIEW

Lúc này cột Y chuyển thành cột X và ba cột không xếp bên cạch nhau mà xếp chồng lên nhau.

Dưới đây là các thông tin chính các bạn có thể sử dụng:

So sánh các cột với nhau ta được:

– Cột đầu tiên cao và áp đảo nhất.

So sánh các thành phần trong từng cột với nhau ta được:

– Cả ba thành phần gần nhƯ bằng nhau ở tất cả các cột.

The main message is that the USA was by far the most successful nation, winning more Olympic medals than all the others. In addition, the figures for gold, silver and bronze medals won by any particular country were fairly similar.

Nhìn chung Mỹ là quốc gia thành công nhất, giành được nhiều huy chương Olympic hơn tất cả những quốc gia khác. Thêm vào đó, số huy chương vàng, bạc và đồng giành được bởi bất cứ quốc gia nào đều khá tương đương nhau.

 

  • THE BODY

Ví dụ này có quá nhiều đối tượng, hãy tưởng tượng nếu như biểu đồ ngang này được vẽ như biểu đồ đứng bình thường thì sẽ có tới mười hai cụm cột, mỗi cụm cột có ba cột thể hiện số lượng ba loại huy chương.

Và khi phải báo cáo về biểu đồ này trước ai đó thì chúng ta sẽ làm như thế nào?

Tất nhiên chúng ta sẽ phải nói nhiều về the USA và Soviet Union vì đây là hai quốc gia giành được tổng số lượng huy chương nhiều nhất và vượt xa các nước khác.

Vì vậy là hợp lý khi chúng ta dùng một đoạn để nói về hai quốc gia này.

Số lượng các nước còn lại dù rất nhiều tuy nhiên chúng khá giống nhau nên sẽ được gom vào đoạn còn lại.

Ngoài ra có thể thấy số lượng huy chương rất nhiều nên chúng ta đoán được đây là bảng thống kê tổng huy chương của tất cả các kỳ Olympic mà các quốc gia giành được tính đến thời điểm lập biểu đồ.

Chính vì vậy thì hiện tại sẽ được dùng.

BODY PARAGRAPH 1
As for the USA and Soviet Union, the former country has won a total of around 2,300 medals, by far the highest figure overall, including 900 gold medals, 800 silver medals and 600 bronze medals. In the second place is the Soviet Union, with just over 1000 medals in total, and the figure for gold medals this nation has won is marginally greater than that for silver or bronze medals (400,350 and 350 respectively).

Xét Mỹ và Liên Xô, quốc gia đầu giành được tổng số huy chương nhiều nhất trong danh sách khoảng 2,300 huy chương, bao gồm 900 huy chương vàng, 800 huy chương bạc và 600 huy chương đồng. Ở vị trí thứ hai là Liên Xô với tổng cộng vừa trên 1000 huy chương, và số huy chương chương vàng quốc gia này giành được nhỉnh hơn một chút so với huy chương bạc và đồng tương ứng là 400,350 và 350.

 

BODY PARAGRAH 2
Considering the other ten countries, four nations – the UK, France, Germany and Italy – has won just more than 500 Olympic medals each, whereas the figures for all three types of medals won by the other six countries are more or less insignificant, with all being below 500.

Xét mười quốc gia còn lại, bốn quốc gia – Mỹ, Pháp, Đức và Italy – giành được vừa hơn 500 huy chương Olympic mối quốc gia, với tỷ lệ của ba màu huy chương khá giống nhau, trong khi đó số lượng của cả ba loại huy chương giành được bởi sáu quốc gia còn lại

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *