IELTS Writing Task One #1

You should spend about 20 minutes on this task.

 The graph shows the profit figures for three football clubs – HAGL, Dong Nai and Hai Phong – over a year.Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant

Write at least 150 words.


THE INTRODUCTION

Chúng ta có thể thấy biểu đồ này đươc tạo ra để:

Thể hiện sự thay đổi lợi nhuận của cả ba CLB này trong một năm, vì vậy chúng ta có thể viết một Introduction hoàn chỉnh như sau:

The graph shows the variations in the profit figures (in thousand dollars) for HAGL, Dong Nai and Hai Phong football clubs during a calendar year.

Hoặc so sánh lợi nhuận của 3 CLB bóng đá với nhau, vì vậy chúng ta cũng có thể viết một Introduction khác:

The graph makes a comparison of the profit figures (in thousand dollars) for Hai Phong, HAGL and Dong Nai football clubs throughout a calendar year.

Chính vì biểu đồ đường luôn có trục thời gian nên phần Introduction của chúng ta sẽ luôn phải bao gồm khung thời gian mà chúng ta đang xét.

Ngoài ra “đơn vị” cũng là một thông tin cơ bản có thể được đưa vào phần Introduction. Trong trường hợp này là “thounsand dollars”.

Chúng ta cần cố gắng thay thế các từ ngữ đã được sử dụng ở đề bài bằng những từ ngữ khác, nếu không tìm được từ/cụm từ nào hoàn toàn mới thì chúng ta cũng nên thay đổi cấu trúc của chúng để tránh bị lặp lại. Như ví dụ ở trên “three football clubs – HAGL, Dong Nai and Hai Phong” đã được thay đổi thành “HAGL, Dong Nai and Hai Phong football clubs”, và over được thay thế bằng “ throughout/during”.

THE OVERVIEW

Nhìn trực tiếp vào biểu đồ này thì chúng ta có thể chọn ra một số đặc điểm chính sau:

Đường lợi nhuận của HAGL luôn cao hơn hai CLB kia ( chỉ trừ khoảng thời gian rất ngắn lúc đầu).

Đường lợi nhuận của HAGL tăng liên tục, tương phản hoàn toàn khuynh hướng giảm dần của Hải Phòng.

Looking first as a whole, apart from a short initial interval, HAGL is clearly more profitable than its two competitors, and generates increasingly higher earnings over the entire period, sharply contrasting with Hai Phong, which shows a declining trend throughout. 

Nhìn chung ngoại trừ một khoảng thời gian ngắn lúc đầu, HAGL tạo ra nhiều lợi nhuận hơn hai đối thủ của nó và thu về được ngày càng nhiều tiền hơn trong giai đoạn này, điều này hoàn toàn trái ngược với Hải Phòng có xu hướng giảm dần.

Đề bài không cho thông tin là một năm cụ thể nào nên thì hiện tại đơn được dùng cho toàn bộ bài mô tả.

Chúng ta cần viết từ 2-3 câu để tóm tắt lại toàn bộ thông tin của biểu đồ, sử dụng các “topic phrase” để cho người đọc biết đây là phần tổng quan, ở đây sử dụng “ Looking first as a whole” được dùng.

Như đã nói, phần Task One rất khác với Task Two, Task One chỉ là một bài mô tả dữ liệu, vì vậy chúng ta chỉ viết ra những thông tin được thể hiện thông qua các biểu đồ, mà không bao gồm việc đưa ra ý kiến cá nhân, giải thích nguyên nhân hay đề ra giải pháp trong phần này.

Ngoài ra đoạn văn chỉ sử dụng chữ và không sử dụng các con số.

Thêm vào đó đoạn văn trên hoàn toàn thỏa yêu cầu của đề bài:

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Ở trong bài Task One nói chung và phần này nói riêng việc chỉ chọn lọc và đưa ra những thông tin chính là điều rất quan trọng, và trong phần này cũng không ngoại lệ. Sau khi chọn lọc được những nhóm thông tin chính thì để thỏa mãn yêu cầu của đề bài chúng ta cần thực hiện việc so sánh ở chỗ nào có thể, hoặc là có các đặc điểm tương đồng với nhau hoặc là tương phản với nhau.

Ở đoạn văn này chỉ những thông tin chính và khái quát nhất được chọn để nêu ra, đồng thời có hai phép so sánh được dùng để nói về sự tương phản, qua đó đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của đề bài.

THE BODY

Để nhận được điểm cao cho một bài Task One thì bài viết của chúng ta cần được phân chia ra các đoạn. Chúng ta đã có hai đoạn Introduction và Overview, và bây giờ công việc tiếp theo là tổ chức phần thân bài.

Như đã nói ở phần trước, phần thân này sẽ có tối thiểu là hai và tối đa là ba Body Paragraphs, và công việc chúng ta phải tự lựa chọn thông tin và sắp xếp chúng vào từng Body Paragraph.

Lưu ý đối với biểu đồ đường thì chúng ta sẽ xét từng đối tượng hoặc nhóm đối tượng (được thể hiện bằng các đường) sau đó miêu tả chúng theo thứ tự thời gian.

Nếu như một biểu đồ đường chỉ có hai đến ba đường thì sẽ khá dễ dàng để chia đoạn, tuy nhiên khi có từ bốn đường trở nên buộc chúng ta phải gom các đường lại với nhau để có một phần thân bài ngắn gọn và truyền tải đầy đủ thông tin.

Trong ví dụ này có ba đường, nên chúng ta có thể để một CLB bất kỳ ở một đoạn và gộp hai CLB còn lại vào chung một đoạn, để cho phần thân bài của chúng ta chỉ có hai đoạn.

Dưới đây là một phần thân bài đầy đủ, chỉ cần ghép thêm hai phần Introduction và Overview là đã có một bài Task One hoàn chỉnh.

BODY PARAGRAPH 1
Now considering HAGL more specifically, its profit begins at 45 thousand dollars, marginally smaller than Hai Phong. However, by the end of the first quarter, it has risen to 60 thousand dollars, after which this figure continues to ascend steadily with the passing of time, eventually reaching 100 thousand dollars, the highest point overall by far, 40 units above Dong Nai. 
Xét HAGL chi tết hơn, lợi nhuận của nó bắt đầu ở mức 45 ngàn đô, thấp hơn của Hai Phong một chút. Tuy nhiên đến cuối quý thứ nhất nó tăng đến 60 ngàn đô, sau đó con số này tiếp tục tăng đều đặn theo thời gian, cuối cùng đạt đến 100 ngàn đô, đây là điểm cao nhất trong toàn bộ, cao hơn Dong Nai 40 đơn vị.

Chúng ta bắt đầu đoạn bằng “Now cosidering”, và chọn “HAGL” là đối tượng để xét của đoạn này.

Vì HAGL đã được đề cập đến ở phần tổng quan nên chúng ta có thể dùng thêm “ more specifically”.

Sau đó là một loạt các dữ liệu về lợi nhuận của HAGL được sắp xếp theo thứ tự thời gian, hầu như tất cả đều là các thông tin chính và quan trọng chứ không phải chỉ là một danh sách liệt kê các số liệu ở tất cả thời điểm mà không có chọn lọc. Việc liệt kê quá nhiều dữ liệu sẽ chỉ cho thấy chúng ta không lọc ra được đâu là thông tin chính và qua đó ảnh hưởng đến điểm số chung của cả bài.

Thì hiện tại đơn vẫn được dùng xuyên suốt, lưu ý thêm về cách dùng Past Perfect (HTHT).

Để ý là mặc dù đoạn này chỉ xét đường HAGL nhưng để thỏa mãn yêu cầu của đề bài thì chúng ta vẫn cần so sánh với số liệu của các đường khác khi nào có thể. Ở đây một số điểm đáng chú ý đã được so sánh với các Club khác như “ marginally smaller than Hai Phong”, “the highest point overall by far, 40 units above Dong Nai”.

BODY PARAGRAPH 2
As for the other two football clubs, Hai Phong is an approximate mirror image of HAGL. The figure starts promisingly at just over 50 thousand dollars, making it the most financially successful club at that time, only to finish at a tiny level of 10 thousand dollars, the lowest figure over this period. Meanwhile, Dong Nai has an irregular outline, fluctuating between its rivals over almost the whole period, yet it ultimately reaches a fairly high point of 60 thousand dollars. 
Xét hai CLB còn lại, Hai Phong gần như trái ngược với HAGL. Lợi nhuận của nó bắt đầu một cách đầy triển vọng ở ngay trên 50 ngàn đô, biến nó thành CLB thành công nhất về mặt tài chính vào thời điểm đó, tuy nhiên chỉ kết thúc ở con số rất nhỏ là 10 ngàn đô, đây là con số thấp nhất trong giai đoạn này. Trong khi đó Dong Nai có hình dạng thất thường, nó dao động mạnh giữa hai đối thủ gần như trong toàn bộ thời gian, tuy nhiên cuối cùng nó đạt tới con số khá cao là 60 ngàn đô.

Tiếp tục mở đầu đoạn này bằng một topic phrase “ As for”, và hai đối tượng của đoạn này là HAGL và Dong Nai đã được đề cập sau topic phrase này.

Tiếp tục Hai Phong được xét tiếp theo, và một nhận xét được đưa ra trước khi mô tả cụ thể số liệu của Hai Phong: “Hai Phong is an approximate mirror image of HAGL

điều này cho thấy chúng ta đã nhận ra sự đối lập và so sánh chúng với nhau (lưu ý mặc dù được đem ra so sánh nhưng HAGL không phải là đối tượng chính của đoạn này nữa).

Sau đó tương tự chỉ có số liệu của hai thời điểm chính được đưa ra là thời điểm ban đầu và thời điểm lúc sau. Đan xen vào đó là các phép so sánh nhất để nhận xét về ý nghĩa của các số liệu: “making it the most financially successful club at that time”, “the lowest figure over this period”.

Các từ “promisingly” “tiny” vừa giúp bổ sung thêm nghĩa, vừa cho thấy khả năng kết hợp nhiều loại từ khác nhau trong câu.

Sau đó toàn bộ khuynh hướng của Dong Nai được tóm tắt trong một vài từ và chỉ có một số liệu đáng chú ý “60” được đưa ra, qua đó kết thúc phần thân bài và hoàn thành toàn bộ bài Task One.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *