LUYỆN NGHE

Luyện nghe bao lâu thì nghe cái gì cũng hiểu?

Đây là kinh nghiệm của cá nhân mình trong việc luyện LISTENING nói chung và IELTS LISTENING nói riêng từ ZERO to 8.Tổng cộng thời gian luyện nghe IELTS của mình thì cũng không nhiều lắm, bởi vì mình chỉ thích luyện nghe kết hợp xem movies thôi chứ không...