ielts reading

Phương pháp tự học IELTS Reading từ 0-9.0

Xin chào các bạn trong các kỹ năng của IELTS có lẽ Reading là kỹ năng dễ tăng điểm nhất, tuy nhiên nhiều bạn vẫn gặp khó khăn và stuck ở những band như 6 – 7 mà không bao giờ lên được những band cao hơn 8. Bài viết...