Mô tả khóa học IELTS WRITING TASK 2 ONLINE

700,000 VND     Buy Now

Mục tiêu khóa học:

  • Tăng từ 1-2 band điểm Writing Task 2 sau khi hoàn thành xong khóa học.
  • Nắm được cách viết cho .tất cả các dạng Task 2.
  • Bổ sung vốn từ vựng theo topics trong IELTS Writing Task 2.
  • Củng cố các điểm ngữ pháp quan trọng trong Writing Task 2.

Hình thức học

  • Các bạn học qua 20 videos hướng dẫn được quay sẵn.
  • Làm bài tập sau mỗi video trong slides.

Thời gian

  • Các bạn chỉ mất khoảng một tuần đến nửa tháng học qua các video là có thể nắm được toàn bộ kiến thức của khóa học.

Các yêu cầu khóa học

  • Không yêu cầu đầu vào, tất cả các bạn dù ở trình độ cơ bản hoặc nâng cao đều có thể đăng ký học để hiểu Task 2 một cách toàn diện nhất.

Nội dung khóa học

Vở học viên

Video học thử

Điểm và feedback của học viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *