Mô tả khóa học IELTS WRITING TASK 2 ONLINE

Mục tiêu khóa học:

 • Tăng từ 1-2 band điểm Writing Task 2 sau khi hoàn thành xong khóa học
 • Nắm được cách viết cho .tất cả các dạng Task 2

Hình thức học

 • Các bạn học qua 19 videos hướng dẫn được quay sẵn và đọc sách IELTS Writing Task 2 (Khóa học đã bao gồm cả sách)

Thời gian

 • Các bạn chỉ mất khoảng một tuần đến nửa tháng học qua các video là có thể nắm được toàn bộ kiến thức của khóa học.
Cấu trúc khóa học:
 • Khóa học bao gồm 19 videos hướng dẫn được quay sẵn và sách IELTS Writing Task 2 (Giá bán sách riêng là 300k)
 • Khóa học hướng dẫn chi tiết cách viết một bài Task 2 hoàn chỉnh cho các dạng của Task 2
Nội dung khóa học:
 • Các bài giảng sẽ hướng dẫn cách phân dạng và hướng dẫn cách viết cho từng phần trong một dạng. Đối chiếu sự khác biệt và giống nhau giữa các dạng nhằm rút ngắn thời gian học.
 • Cung cấp các cấu trúc mẫu để nâng cấp câu văn.

Các yêu cầu khóa học

 • Không yêu cầu đầu vào, tất cả các bạn dù ở trình độ cơ bản hoặc nâng cao đều có thể đăng ký học để hiểu Task 2 một cách toàn diện nhất.
 • Đọc bài mẫu trong sách với từ vựng được giải thích rõ ràng để nâng cao vốn từ cho Task 2.
 • Học từ vựng theo list 20 topics để nắm được tất cả các chủ đề hay ra nhất của Task 2, collocations cũng như từ vựng nâng cao

Đề cương khóa học

Video 1 - Giới thiệu chung

Part 1: Argument questions

A - Discuss one side

Video 2 - The introduction

Video 3 -  Body Paragraph 1

Video 4 - Body paragraph 2

Video 5  - Các trình bày khác cho một đoạn thân bài

Video 6  - Một số cụm từ hay dùng đầu câu trong mộ đoạn thân bài

Video 7- The conclusion

Video 8 - Example

B - Discuss both sides 

Video 9 - The introduction

Video 10 - The body + The conclusion

Video 11 - Example

Video 12 - Lưu ý dạng "Do the advantages outweigh the disadvantages?"

Video 13 - Example

C - Discuss both views and give your opinion

Video 14 - Hướng dẫn

Video 15 - Example

Part 2: Dạng Causes/effects/solutions

Video 16 - Hướng dẫn

Video 17 - Example

Part 3: Dạng Mix

Video 18 - Hướng dẫn

Video 19 - Example

Giáo trình

Video học thử

REVIEW VÊ SÁCH VÀ KHÓA HỌC

Leave a Reply

Your email address will not be published.