Thông tin khóa học

Mô tả khóa học IELTS WRITING TASK 2 ONLINE

700,000 VND     Buy Now Mục tiêu khóa học: Tăng từ 1-2 band điểm Writing Task 2 sau khi hoàn thành xong khóa học. Nắm được cách viết cho .tất cả các dạng Task 2. Bổ sung vốn từ vựng theo topics trong IELTS Writing Task 2. Củng cố các...

MÔ TẢ KHÓA HỌC IELTS WRITING TASK 1 ONLINE

700,000 VND    Buy Now Mục tiêu khóa học: Tăng từ 1-2 band điểm Writing Task 1 sau khi hoàn thành xong khóa học Nắm được cách viết cho .tất cả các dạng Task 1 Bổ sung vốn từ vựng theo topics trong IELTS Writing Task 1 Củng cố các...