Mô tả khóa học IELTS READING ONLINE 2021

Mục tiêu khóa học:

 • Tăng từ 1-2 band điểm Reading sau khi hoàn thành xong khóa học.
 • Nâng cao khả năng dịch bài và vốn từ.

Hình thức học

 • Các bạn học qua 24 videos hướng dẫn được quay sẵn và học từ vựng trong sách IELTS Vocabulary for Reading Cam 13-14-15 (Khóa học đã bao gồm cả sách)
Nội dung khóa học:
 • Khóa học IELTS Reading online hướng dẫn chi tiết giải 8 đề Reading, bao gồm 24 bài đọc sẽ giúp các bạn nắm bắt được cách giải đề Reading hiệu quả nhất.
 • Các bài đọc trong khóa Reading được lấy từ các quyển Cambridge IELTS 14 & 15 mới nhất và sát đề nhất. Các sách này sẽ có sách từ vựng chi tiết kèm theo để các bạn ôn tập một cách nhanh chóng.
 • Các video sẽ giải thích chi tiết toàn bộ bài đọc để các bạn không chỉ biết cách làm bài mà còn tăng được khả năng dịch, đọc hiểu và vốn từ.
 • Hướng dẫn các bạn lựa chọn cách phân bổ thời gian làm phần nào trước, phần nào sau một cách hiệu quả nhất.

Thời gian

 • Nếu chăm chỉ các bạn chỉ mất khoảng một tuần đến nửa tháng học qua các video là có thể nắm được toàn bộ kiến thức của khóa học.

Các yêu cầu khóa học

 • Không yêu cầu đầu vào, bất kể các bạn đang hướng đến ban 6,7 hay 8, 8.5 đề có thể tham khảo để xây dựng một nền tảng kiến thức và cách tiếp cận phù hợp nhất trước khi đi thi.
 • Xem đi xem lại các video để nắm được toàn bộ nội dung của bài giảng.
 • Học lại từ vựng trong sách sau khi đã xem xong các video.

Đề cương khóa học

PART 1: CAMBRIDGE 14

Video 1 - Test 1 - Passage 1 The Importance Of Children’s Play

Video 2 - Test 1 - Passage 2 The Growth Of Bike-Sharing Schemes Around The World

Video 3 - Test 1 - Passage 3 Motivational Factors And The Hospitality Industry

Video 4 - Test 2 - Passage 1 Alexander Henderson (1831-1913)

Video 5 - Test 2 - Passage 2 Back To The Future Of Skyscraper Design

Video 6 - Test 2 - Passage 3 Why Companies Should Welcome Disorder

Video 7 - Test 3 - Passage 1 The Concept Of Intelligence

Video 8 - Test 3 - Passage 2 Saving Bugs To Find New Drugs

Video 9 - Test 3 - Passage 3 The Power Of Play

Video 10 - Test 4 - Passage 1 The Secret Of Staying Young

Video 11 - Test 4 - Passage 2 Why Zoos Are Good

Video 12 - Teat 4 - Passage 3 Marine Debris

PART 2: CAMBRIDGE 15

Video 13 - Test 1 - Passage 1 Nutmeg – a Valuable Spice

Video 14 - Test 1 - Passage 2 Driverless Cars

Video 15 - Test 1 - Passage 3 What Is Exploration?

Video 16 - Test 2 - Passage 1 Could Urban Engineers Learn From Dance?

Video 17 - Test 2 - Passage 2 Should We Try To Bring Extinct Species Back To Life?

Video 18 - Test 2 - Passage 3 Having a Laugh

Video 19 - Test 3 - Passage 1 Henry Moore (1898-1986)

Video 20 - Test 3 - Passage 2 The Desolenator: Producing Clean Water

Video 21 - Test 3 - Passage 3 Why Fairy Tales Are Really Scary Tales

Video 22 - Test 4 - Passage 1 The Return Of The Huarango

Video 23 - Test 4 - Passage 2 Silbo Gomero – The Whistle ‘Language’ Of The Canary Islands

Video 24 - Test 4 - Passage 3 Environmental Practices Of Big Businesses

Video học thử

Sách Vocabulary

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.