IELTS Writing Task One #4

You should spend about 20 minutes on this task.

The graph below shows the different modes of transport used in Melbourne for weekend activities in 1959,1980 and 2010.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant

Write at least 150 words.

 

THE INTRODUCTION

 

The graph displays the varitions in the usage of four forms of transportation taken for weekend events in Melbourne from 1950 to 2010.

Biểu đồ trên thể hiện sự thay đổi trong lượng sử dụng bốn hình thức di chuyển được sử dụng cho các hoạt động vào cuối tuần ở Melbourne từ năm 1950 đến 2010.

 

THE OVERVIEW

 

Bài này có tới bốn đối tượng được thể hiện bằng bốn đường, trong khi đó yêu cầu của phần tổng quan đó là phải nói về những gì nối bật và khái quát nhất, vì vậy công việc của chúng ta là phải chọn lọc những thông tin hay nhất để đưa vào bài viết của mình. Việc bỏ qua những đối tượng không có gì đặc biệt để nói đến trong phần này là điều chúng ta có thể làm.

In general, cars, which were initially the least used, yet showed a consistent growth as time went by, becoming the most favoured means of transport for recreational purposes on weekends in the second half-period. By contrast, walking and cycling originally took top positions, although their usage fall steeply throughout.

Nhìn chung, xe hơi lúc đầu là phương tiện ít được sử dụng nhất tuy nhiên (số lượng người sử dụng chúng) tăng liên tục theo thời gian và trờ thành phương tiện được ưa chuộng nhất cho những mục đích giải trí vào cuối tuần trong nửa sau của giai đoạn này. Ngược lại, đi bộ và đạp xe lúc đầu chiếm những vị trí đầu tiên, mặc dù vậy số lượng người sử dụng chúng giảm rất mạnh suốt giai đoạn này.

Ở đây chúng ta lưu ý cách dùng những cấu trúc và các trạng từ “initially/originally” để nói về tình trạng lúc đầu của đối tượng nào đó. Lý do đưa tình trạng lúc đầu của chúng vào bài viết là vì bản thân chúng đã thay đổi hoàn toàn, nên chúng ta so sánh chính chúng với bản thân chúng trước khi tiếp tục so sánh với các đối tượng khác.

Trong phần này “buses” không được đề cập đến là bởi vì chúng không thể hiện những khuynh hướng rõ ràng và cũng không có gì nổi bật.

Việc lựa chọn để nói về “ cars” ,“ foot và bicycles” là hợp lý bởi vì “foot” và “bicycles” thì có sự tương đồng nên được gộp lại và cũng chính hai đối tượng này tương phản hoàn toàn với cars.

 

THE BODY

 

Điều làm một bài Task 1 khó không phải là vì chúng có quá nhiều đường hay cột hay hình tròn…, càng nhiều thì chúng ta càng có nhiều thông tin để nói về chúng. Nó chỉ thực sự khó cho phần thân bài nếu như thông tin quá rải rác và làm chúng ta khó trong việc gom chúng vào chỉ hai hay ba đoạn.

Còn ở ví dụ này thì có thể thấy “foot” và ‘bicycles” có khuynh hướng gần như giống nhau nên chúng ta có thể gom chúng vào một đoạn và có thể miêu tả cả hai cùng một lúc để tiết kiệm thời gian.

Đoạn còn lại chỉ việc dùng để nói về “car” và “bus”, ngoài ra để ý thì cũng dễ thấy đây là hai phương tiện chạy bằng động cơ.

BODY PARAGRAPH 1
Examining motorised transport, cars started at about seven units, the lowest figure of all. However, then, they accelerated ahead with the passing of time, ultimately reaching 40 units, which was over twofold that of buses, which rose from 20 to 28 units over the first half-period, but then having fallen to a level of 14 units by the final year.

Xét các phương tiện giao thông chạy bằng động cơ, xe hơi lúc đầu ở khoảng bảy đơn vị, đây là con số thấp nhất trong số bốn loại phương tiện. Tuy nhiên, sau đó, chúng tăng rất nhanh theo thời gian, cuối cùng đạt đến 40 đơn vị, nhiều hơn cả con số của xe buýt nhân đôi, cái mà tăng từ 20 tới 28 đơn vị qua nửa giai đoạn đầu, nhưng sau đó giảm xuống 14 vào năm cuối cùng.

 

Paragraph này lấy “cars” và “buses” trực tiếp để miêu tả thay vì dùng chính xác “ số lượng/tỷ lệ người sử dụng phương tiện cars/buses”. Đây là cách sử dụng đơn giản, và cũng có khá nhiều ví dụ được viết theo cách này.

 

BODY PARAGRAPH 2
Regarding the other two means of travel, at the beginning, walking was the most used at 35 units, being seven units above the second-placed bicycles. However, both experienced a dramatic descent over the whole period, finishing at 11 and nine units, respectively, with the latter representing the lowest usage of all.

Xét hai phương tiện để di chuyển còn lại, đi bộ lúc đầu là cách được dùng nhiều nhất ở mức 35 đơn vị, nhiều hơn bảy đơn vị so với xe đạp ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên, cả hai giảm rất mạnh trong suốt giai đoạn này, kết thúc ở 11 và chín đơn vị theo thứ tự trên, với chín là con số thấp nhất trong bốn loại.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *