Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task Two của thầy Simon 2013-2019

Nhấn vào đây để tải file PDF về:

Simon_Task_2

1 Response

  1. Hồ Uyển Nhi says:

    ….

Leave a Reply

Your email address will not be published.