CÁC LỚP HỌC VÀ LỘ TRÌNH HỌC 

CÁC LỚP HỌC VÀ LỘ TRÌNH HỌC 

 

Hình thức học: ZOOM

LỚP IELTS  INTERMEDIATE

– Đầu vào tối thiểu 3.0-4.0
– Đầu ra: 5.0-5.5+
– Lịch học: 2+4+6 (6pm-7h30pm)
– Ngày bắt đầu dự kiến: 13/2
– Sĩ số: 5-10 bạn/lớp
– Số buổi: 30
– Học phí: 6tr [đóng toàn bộ học phí trước khi khai giảng giảm còn 5tr, hoặc đóng tiền giữ chỗ 500k và hoàn thành học phí trong tuần đầu tiên (lưu ý option này không có discount)]
– Speaking: Luyện nói 10 Speaking topics + học từ vựng và các cấu trúc quan trọng, thu âm và sửa bài.
– Writing: Học kiến thức cơ bản viết Task 1 + Task 2. Tất cả bài writing đều dc chữa 1/1 trên google docs.
– Listening & Reading: học các dạng và làm bài tập Listening và Reading trên lớp + làm bài tập ở nhà
– Nội dung chi tiết: LINK
– Test đầu vào:
Nếu các bạn đã thi IELTS và đạt điểm đầu vào chưa quá lâu thì không cần test. Các bạn chưa thi bao giờ thì lấy bài test ở link này:
https://www.testportal.net/test.html?t=NLgweMyBw7F4

 

LỚP IELTS  ADVANCED

– Đầu vào tối thiểu: 4.5-5.5

– Đầu ra: 6.0-7.0

– Số buổi: 36 

– Speaking: Luyện nói 10 Speaking topics nâng cao + học từ vựng + các cấu trúc hay dùng trong speaking

– Writing: Học  kiến thức viết Task 1 + Task 2 nâng cao

– Listening & Reading: học các dạng và làm bài tập Listening và Reading

Nội dung chi tiết: LINK

 

LỚP IELTS  WRITING ONLINE

– Đầu vào tối thiểu: 3.0-4.0
– Đầu ra: tăng từ 1-2 band (đạt từ 5.0-7.0)
– Lịch học: 3-5-7 (8pm-9h30pm)
– Ngày bắt đầu dự kiến: 14/2
– Sĩ số: 5-10 bạn/lớp
– Số buổi: 20
– Học phí: 5tr [đóng toàn bộ học phí trước khi khai giảng giảm còn 4tr, hoặc đóng tiền giữ chỗ 500k và hoàn thành học phí trong tuần đầu tiên (lưu ý option này không có discount)]
– Nội dung: Học toàn bộ kiến thức viết Task 1 + Task 2 từ cơ bản đến nâng cao (được chữa tất cả các bài viết trong khóa học)
Nội dung chi tiết: LINK
– Test đầu vào:
Nếu các bạn đã thi IELTS và đạt điểm đầu vào chưa quá lâu thì không cần test. Các bạn chưa thi bao giờ thì lấy bài test ở link này:
https://www.testportal.net/test.html?t=etpRum59Pm9h

 

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:

Số Tài Khoản 1: 0481000893514 (Vietcombank)

Tên chủ tài khoản: NGUYEN QUOC HUNG

Chi nhánh Biên Hòa

Số tài khoản 2: 4948087 (ACB)

Tên chủ tài khoản: NGUYEN QUOC HUNG

Chi nhánh Đồng Nai

 

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:

Số Tài Khoản 1: 0481000893514 (Vietcombank)

Tên chủ tài khoản: NGUYEN QUOC HUNG

Chi nhánh Biên Hòa

Số tài khoản 2: 4948087 (ACB)

Tên chủ tài khoản: NGUYEN QUOC HUNG

Chi nhánh Đồng Nai

VIDEO HỌC THỬ: 

Hình ảnh chữa bài tập speaking, writing, test từ vựng reading