SÁCH 2021

Xin chào các bạn dưới đây là một số sách phục vụ cho việc tự học IELTS. Các sách đều cập nhật kiến thức mới nhất cũng như bám sát sự thay đổi của bài thi IELTS. Hiện tại các bạn có thể đặt mua các sách dưới dạng PDF FILE 

Sách IELTS Writing Task 1 – Academic Module – 2021

Chi tiết                     

300,000 VND         Đặt mua

Sách IELTS Writing Task 2 – Academic Module – 2021 + LIST 20 Topics of Vocabulary

Chi tiết                     

300,000 VND         Đặt mua

____________________________

Sách Luyện viết câu theo chủ điểm ngữ pháp

Chi tiết                     

200,000 VND         Đặt mua

Vocabulary for Cambridge IELTS 13 - 14 -15

Chi tiết                     

300,000 VND         Đặt mua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *