HỌC 1-1

THÔNG TIN CÁC LỚP ONLINE/OFFLINE 1 KÈM 1

Cách học: Đối với các bạn học online: học trực tiếp với giáo viên thông qua Zoom, không phải qua các video bài giảng. Các bạn học off cũng tương tự Lịch học: 2...