LỘ TRÌNH HỌC

LỘ TRÌNH HỌC LIÊN TỤC TỪ 0-6.5 CHO CÁC HỌC VIÊN:

Nhiều bạn chưa tìm hiểu về IELTS sẽ thắc mắc không biết mình sẽ dạy trong bao lâu một khóa, và trình độ nào thì phù hợp đăng ký vào lớp nào. Mình sẽ tóm tắt lộ trình và thời gian học để các bạn có cái nhìn rõ ràng hơn.

Lộ trình tổng cộng học từ 0-6.5+ sẽ kéo dài 8 tháng (tất nhiên đây là thời gian đối với các bạn bắt đầu từ số 0, các bạn trình độ khá thì sẽ ngắn hơn).

Trước khi đăng ký học các bạn nên đọc kỹ thông tin từng lớp để biết mình nên chọn lớp nào là phù hợp nhất.

  1. Lớp Pre IELTS 0-3.5+  

Dành cho các bạn:

+ Mất gốc tiếng anh

+ Yếu ngữ pháp, từ vựng

– Nội dung học

       + Ôn lại kiến thức nền tảng của Tiếng Anh

       + Học cách viết câu, viết đoạn

      + Học reading theo dạng của IELTS ở mức độ đơn giản

      + Học Speaking theo các câu hỏi của Task 1 + sửa phát âm

Thời gian học dụ kiến: 16 buổi (2 tháng)

2. Lớp IELTS 5.0+

– Dành cho các bạn:

+ Đã hoàn thành lớp Pre-IELTS, hoặc:

+ Tiếng Anh khá tuy nhiên khi nói, viết hoặc đọc 1 đoạn văn dài vẫn gặp những khó khăn.

–  Nội dung học:

+ Tập trung dạy các kỹ năng (nói, đọc, viết đoạn) ở mức độ nền tảng

+ Học Reading với các dạng và đề ở trình độ vừa phải.

+ Writing sẽ luyện viết đoạn văn.

+ Speaking sẽ tập trả lời các câu hỏi của bài thi IELTS Speaking.

Thời gian học dự kiến: 24 buổi (3 tháng)

   3. Lớp IELTS 5.0-6.5+

– Dành cho các bạn:

+ Đã hoàn thành lớp IELTS 5.0, hoặc:

+ Tiếng anh tốt tuy nhiên chưa hiểu về bài thi IELTS và muốn lấy bằng IELTS trong vòng 3 tháng.

– Nội dung học:

+ Các lớp này sẽ được trang bị cả bốn kỹ năng: Reading, Speaking và Writing.

+ Học tập trung vào các dạng câu hỏi sẽ xuất hiện trong bài thi IELTS và cách xử lý từng dạng.

+ Kết hợp luyện đề thi thật ở tất cả các kỹ năng.

(Thời gian học dự kiến: 24 buổi (3 tháng))