Khóa IELTS WRITING

– Đầu vào: 4.5-5.5

– Đầu ra: 6.5-7.5

– Học phí: 1,000,000/tháng (giảm 10% khi đóng cả khóa còn 2,700,000)

– Số buổi: 24 (3 tháng)

– Ngày bắt đầu dự kiến: 19/9

– Lịch học: T2+T6 (8pm-9h30pm)

+ Nội dung:

1 – Học các viết tất cả các dạng Task 1, Task 2 (Học các phân dạng, lên dàn bài + template cho từng dạng)

2 – Nâng cấp từ vựng phổ biến áp dụng được trong tất cả các bài Task 1 và Task 2 essays.

3 – Học từ/cụm từ và nâng cấp từ vựng cho 20 topics phố biến nhất trong Writing Task 2 (áp dụng được cả cho Speaking Part 3). Đây là phần quan trọng nhất của khóa này. Các bạn chăm chỉ học Vocab có thể boost điểm cho tiêu chỉ này lên 7.0 hay thậm chí 8.0.

4 – Viết + sửa essays trong tất cả các dạng bài được học và các essays được viết sẽ bao phủ các topics hay xuất hiện trong bài thi IELTS

+ Học viên kết thúc khóa này không cần học thêm bất cứ khóa học, tài liệu nào khác vẫn có thể đạt target mong muốn.

+ Thi đã đạt 6.0, 6.5 rồi thì có học khóa này được không? Tất nhiên là được, vì nếu các bạn nền tảng đã tốt chỉ chỉ cần tập trung vào học Vocab mình cung cấp trong khóa, nắm được phương pháp để nâng điểm Cohesion & Coherence, Grammar, viết essays theo chủ đề, thì việc đạt 7+ Writing tương đối đơn giản.

Leave a Reply

Your email address will not be published.