KHÓA HỌC ONLINE WRITING 2022

LỚP WRITING ONLINE 2022

 

GIỚI THIỆU CHI TIẾT VỀ LỚP HỌC ONLINE WRITING TƯƠNG TÁC

Hiện tại mình Hùng Nguyễn (8.5 IELTS) sẽ dạy lớp này nên các bạn yên tâm về chất lượng (bằng cấp giáo viên show công khai minh bạch)

– Hình thức học: GOOGLE MEET 

– Đầu vào: 4.5-5.5

– Đầu ra: 6.5-7.0

– Học phí: 1,500,000/tháng (Các bạn đóng cả khóa được giảm 10% còn 4tr)

– Số buổi: 36 (3 tháng)

+ Nội dung:

1 – Học các viết tất cả các dạng Task 1, Task 2 (Học các phân dạng, lên dàn bài + template cho từng dạng)

2 – Nâng cấp từ vựng phổ biến áp dụng được trong tất cả các bài Task 1 và Task 2 essays.

3 – Học từ/cụm từ và nâng cấp từ vựng cho 20 topics phố biến nhất trong Writing Task 2 (áp dụng được cả cho Speaking Part 3). Các bạn chăm chỉ học Vocab có thể boost điểm cho tiêu chỉ này lên 7.0 hay thậm chí 8.0.

4 – Viết + sửa essays trong tất cả các dạng bài được học và các essays được viết sẽ bao phủ các topics hay xuất hiện trong bài thi IELTS

– TEST ĐẦU VÀO

Nếu các bạn đã thi IELTS và đạt điểm đầu vào chưa quá lâu thì không cần test. Các bạn chưa thi bao giờ thì lấy bài test ở link này: Link

– TẠI SAO ĐÂY LÀ MỘT KHÓA HỌC CHẤT LƯỢNG

  • Khóa học được xây dựng dựa trên nền tảng cách sách Writing task 1, Writing task 2 mình đã viết. Toàn bộ khóa học/slide bài giảng được mình xây dựng một cách có hệ thống, không phải các tài liệu được cắt ghép từ các nguồn khác nhau thiếu tính chọn lọc. 
  • Gần như 100% kiến thức Writing giúp mình đi thi cũng chỉ nằm trong khóa học này.
  • Khóa học này không nhồi nhét một lượng kiến thức quá lớn mà xây dựng dựa trên sự logic kể cả về cách viết, cách tăng từ vựng. Ở khóa học này mình sẽ không ép các bạn viết quá nhiều bài, thay vào đó mình sẽ giúp các bạn viết làm sao để chính xác và đạt điểm cao. Mình cũng giúp các bạn học được ideas/từ vựng của nhiều topics khác nhau thông qua các bài giảng.
  • Khóa học này có cập nhật những khuynh hướng ra đề gần đây.

ĐỀ CƯƠNG PHẦN TASK 1

Lesson 1 – Giới thiệu chung

The introduction

Lesson 2 – Dạng có dữ liệu thay đổi theo thời gian

Lesson 3 –  Dạng có dữ liệu không thay đổi theo thời gian

The overview

Lesson 4 – Dạng có dữ liệu thay đổi theo thời gian

Lesson 5  – Dạng có dữ liệu thay đổi theo thời gian – Biểu đồ tròn

Lesson 6  – Dạng có dữ liệu thay đổi theo thời gian

The body – Dạng có dữ liệu thay đổi theo thời gian

Lesson 7 – Các key points

Lesson 8 – Ngôn ngữ của sự thay đổi

Lesson 9 – Các giới từ

Lesson 10 – Time connectors

Lesson 11 – So sánh

Lesson 12 – Cách sử dụng thì và dạng V-ing

Lesson 13 – Bài tập luyện tập

Lesson 14 – Dạng biểu đồ tròn

Lesson 15 – The body – Dạng có dữ liệu không thay đổi theo thời gian

Lesson 16 – Dạng hỗn hợp

Lesson 17 – Dạng maps

Lesson 18 – Dạng quy trình (processes)

ĐỀ CƯƠNG PHẦN  TASK 2

Lesson 1 – Giới thiệu chung

Part 1: Argument questions

A – Discuss one side

Lesson 2 – The introduction

Lesson 3 –  Body Paragraph 1

Lesson 4 – Body paragraph 2

Lesson 5  – Các trình bày khác cho một đoạn thân bài

Lesson 6  – Một số cụm từ hay dùng đầu câu trong mộ đoạn thân bài

Lesson 7- The conclusion

Lesson 8 – Example

B – Discuss both sides 

Lesson 9 – The introduction

Lesson 10 – The body + The conclusion

Lesson 11 – Example

Lesson 12 – Lưu ý dạng “Do the advantages outweigh the disadvantages?”

Lessson 13 – Example

C – Discuss both views and give your opinion

Lesson 14 – Hướng dẫn

Lesson 15 – Example

Part 2: Dạng Causes/effects/solutions

Lesson 16 – Hướng dẫn

Lesson 17 – Example

Part 3: Dạng Mix

Lesson 18 – Hướng dẫn

Lesson 19 – Example

ĐỀ CƯƠNG PHẦN NÂNG CẤP TỪ VỰNG

LESSON 1: COMMON VOCABULARY UPGRADE

LESSON 2 – Education

LESSON 3 – Work & Career

LESSON 4 – Lifestyle/Sports/Entertainment

LESSON 5 – Family/Friends

LESSON 6 – Children

LESSON 7: MEDIA/ADVERTISING

LESSON 8: TRANSPORT

LESSON 9: HEALTH

LESSON 10: FOOD

LESSON 11: TECHNOLOGY/PRODUCTION

LESSON 12: ENVIRONMENT/AGRICULTURE

LESSON 13: CITIES

LESSON 14: Tourism

LESSON 15: GOVERNMENT FUNDING

LESSON 16: BUSINESS/ECONOMY

LESSON 17: WILD ANIMAL

LESSON 18: Culture

LESSON 19: SOCIAL ISSUE

LESSON 20: CRIME

VIDEO HỌC THỬ

 

 

CAM KẾT ĐẦU RA

Các khóa học của mình đều có lộ trình rõ ràng, gần như tất cả các bạn nếu đi học đều đặn, chăm chỉ và theo đúng tài liệu mình cung cấp đều sẽ đạt được target mong muốn. Tuy nhiên vì một lý do khách quan/chủ quan nào đó các bạn không đạt được điểm số mong muốn, mình cam kết các bạn có thể học lại khóa/lớp học đó miễn phí. Tuy nhiên cũng có một số điều kiện cơ bản các bạn cần lưu ý:

  • Thứ nhất các bạn không được vắng quá 10% số buổi của khóa học.
  • Thứ hai không được vào lớp trễ quá 3 buổi trong một khóa học.
  • Thứ ba không để giáo viên nhắc nộp bài tập quá 2 lần trong môt khóa học, hoàn thành đủ khối lượng bài tập giao bởi giáo viên.
  • Thứ tư các bài tập giáo viên đã giao thì các bạn phải tự mình hoàn thành, không được phép đạo văn.