Có cần người chữa bài Writing không?

Có một lỗi mà nhiều bạn hay mắc phải đó là vừa mới bắt đầu học Writing và viết được 1 bài essay là muốn gửi liền cho người khác kiểm tra dùm lỗi ngữ pháp và dùng từ.
Các bạn ấy nghĩ rằng đây là cách duy nhất giúp bản thân học giỏi Writing. Mà không biết được là một người học giỏi Writing thì sẽ chỉ cần người khác sửa một vài lỗi mà họ vô tình mắc phải, còn phần lớn thời gian của họ sẽ dùng cho việc nâng cao kiến thức để hạn chế càng nhiều lỗi sai càng tốt chứ không phải là việc thích viết gì rồi viết sau đó gửi cho người khác chữa lỗi dùm.

Khi kiến thức nền chưa vững việc này sẽ vừa làm tốn thời gian của bản thân bạn và người chấm khi mà bài viết của bạn mắc quá nhiều lỗi sai. Các bạn nghĩ là cứ phải nhờ người khác chữa bài thì đến bao giờ sẽ hết lỗi?? Chắc là không bao giờ đâu ^^

Có một điều là trong Writing chúng ta có quyền chỉ sử dụng những cái gì mình cho là chắc chắn đúng, còn khi tỷ lệ chắc chắn đúng này quá thấp thì hãy quay lại bổ sung kiến thức nền tảng cho Writing trước đi đã.

Hãy chỉ nhờ người khác chấm và sửa bài khi mà bạn đã chắc chắn 90% những gì bạn viết là đúng thì lúc đó việc này mới mang lại hiệu quả cao nhất!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.